Informator dla pacjentów

Informacje ogólne

 1. Każda osoba korzystająca z świadczeń zdrowotnych ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi informacjami i stosować się do nich.
 2. Na terenie Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków o podobnym działaniu.
 3. Świadczenia zdrowotne nie będą udzielane osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia, z naganną higieną osobistą.
 4. Pacjenci zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez osoby wykonujące zabiegi.
 5. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać Pacjentom natychmiastowe opuszczenie Centrum.
 6. Centrum nie odpowiada za przedmioty pozostawione na jego terenie.
 7. Zabrania się wykonywania filmów i zdjęć bez zgody dyrektora Centrum.
 8. Osoby niszczące wyposażenie Centrum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub niniejsze zasady będą usuwane z obiektu.
 10. Centrum nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów.

 
Zasady przyjęć do Medicum Centrum Rehabilitacji

 1. Na zabiegi rehabilitacyjne obowiązują zapisy. Rejestracja znajduje się w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Wojska Polskiego 15 w Starachowicach. Zapisów można dokonać również pod numerem telefonu 41 262 97 19 w godzinach od 8 do 18 od poniedziałku do piątku.
 2. Odwołanie terminu lub jego zmiana jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu w rejestracji lub telefonicznie.
 3. Osoby korzystające z zabiegów w Medicum Centrum Rehabilitacji zobowiązane są do wykupienia w rejestracji pojedynczych zabiegów lub pakietu 10 zabiegów.
 4. Pacjent po wykupieniu zabiegów otrzymuje paragon fiskalny. Po wcześniejszym zgłoszeniu Pacjent może otrzymać fakturę na wykupione zabiegi.
 5. Opłaty za zabiegi można dokonywać gotówką lub przelewem na konto BGŻ BNP PARIBAS S.A. 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240 z podaniem danych osoby, która będzie korzystać z zabiegów.
 6. Przyjęcia odbywają się w sposób planowany zgodnie z listą oczekujących.
 7. W dniu zgłoszenia do rejestracji pacjent powinien posiadać: dowód osobisty oraz dotychczasową dokumentację medyczną, która ułatwi dobór odpowiedniej terapii.
 8. Pacjent ma prawo do upoważnienia bliskiej osoby w celu udzielenia informacji o jego stanie zdrowia oraz wglądu do swojej dokumentacji medycznej.

 
Pobyt w Medicum Centrum Rehabilitacji

 1. W dniu rozpoczęcia zabiegów Pacjent powinien posiadać: wygodny strój sportowy, obuwie sportowe, indywidualny sprzęt ortopedyczny, ręcznik.
 2. Pacjent zgłasza się na zabiegi na wyznaczoną godzinę.
 3. Pacjent po zakwalifikowaniu do zabiegów zostaje zapoznany przez pracownika Medicum Centrum Rehabilitacji z niniejszym Informatorem, Regulaminem organizacyjnym oraz Prawami Pacjenta.
 4. Pacjent potwierdza wykonanie zabiegu/zabiegów własnoręcznym podpisem na karcie zabiegowej.
 5. W czasie pobytu w Centrum Pacjent ma do dyspozycji „Miejsce wypoczynku”, gdzie ma prawo odpoczynku pomiędzy zabiegami oraz po skończonych zabiegach danego dnia.
 6. W ostatnim dni rehabilitacji Pacjent ma prawo do otrzymania kserokopii/ zaświadczenia karty pacjenta podpisanej przez dyrektora placówki.
 7. Ćwiczenia ogólnokondycyjne grupowe odbywają się po zapisaniu min. 5 osób (cena zgodnie z cennikiem, czas trwania do 30 minut z przygotowaniem).
 8. Ćwiczenia ogólnokondycyjne indywidualne (cena zgodnie z cennikiem, czas trwania do 30 minut z przygotowaniem).
 9. Ćwiczenia indywidualne (PNF, TERAPIA MANUALNA, MC KENZIE, INNE) (cena zgodnie z cennikiem, czas trwania do 45 minut z przygotowaniem).
 10. Korekcja wad postawy /SKOLIOZY/ (cena zgodnie z cennikiem, czas trwania do 45 minut z przygotowaniem).
 11. Osoby niepełnosprawne i dzieci do 16 roku życia zobowiązane są do przebywania na terenie Centrum wraz z opiekunem bądź rodzicem.
 12. Dopuszcza się korzystanie z własnego zaopatrzenia ortopedycznego (wózki inwalidzkie, kule itp.) przez pacjentów.
 13. Zabrania się używania szklanych opakowań, puszek, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów na terenie Centrum.
 14. Wszystkich korzystających z usług Medicum obowiązuje Regulamin Organizacyjny Medicum Centrum Rehabilitacji dostępny w Rejestracji.

 

 

 


W związku z rozwiązaniem umowy z NFZ,
Medicum Centrum Rehabilitacji jest nieczynne.

Pacjentów, którzy nie odebrali skierowań i zaświadczeń
do dnia 20 października 2021 r. informujemy, 
że ww. dokumenty
zostały wysłane listem poleconym na adres zamieszkaniaINFORMACJA O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ